Podmínky využívání služeb serveru Nabizeni.cz

1. Nabizeni.cz je inzertní server provozovaný fyzickou osobou Hana Pumprlová dále jen „Provozovatel“. 
2. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží (nového popř. použitého), služeb (nabízených resp. poptávaných) a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen „Uživatelů“. 
3. Veškeré služby Nabizeni.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Zpoplatněny jsou jen doplňkové funkce. Doplňkovou funkcí se rozumí funkce, jejichž aktivace není podmínkou k používání základní funkcionality služby Nabizeni.cz – například topování či zvýraznění inzerátu.
4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést případné změny v inzerátu, nebo inzerát smazat, pokud bude v rozporu s platnými zákony České republiky, nebo podmínkami inzerce serveru Nabizeni.cz
5. Provozovatel má právo inzerát smazat, pokud bude vložen do nesprávné kategorie s ohledem na text inzerátu
6. Na serveru je zakázáno podávat stejné inzeráty za účelem držení prvních pozic v dané kategorii. Bude zachován jen jeden a duplicitní budou smazány.
7. Provozovatel je pouze zprostředkovatel kontaktů mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za dodání, kvalitu, původ, odebrání, zaplacení nabízených věcí či služeb uživatelů.
8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele, které uvedl v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel vyjadřuje souhlas s případným anonymním užitím registračních a statistických údajů. 
10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů (třetími stranami) inzertního serveru Nabizeni.cz a ani za způsob využití služeb (zneužití služeb serveru) inzertního serveru Nabizeni.cz.
11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by uživateli nebo třetím osobám ať už přímo, nepřímo či náhodně ( v přímé, nebo nepřímé souvislosti) s využíváním služeb resp. nemožnosti využívání služeb serveru Nabizeni.cz vznikly.
12. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli e-mailové zprávy informačního charakteru. 
13. Na inzertním serveru Nabizeni.cz se zobrazují reklamy reklamnich společností. Tyto společnosti mohou používat údaje (v žádném případě ne jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) týkající se návštěv stránek a webů k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. 
14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. 
15. Tyto podmínky jsou s okamžitou platností. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.